www.altabibliotek.net/finnmarkKnud Leems Beskrivelse over Finmarkens Lapper
deres Tungemaal, Levemaade og forrige Afgudsdyrkelse
- Kjøbenhavn : Salikath, 1767

Reise i Øst- og Vest-Finmarken
samt til Beeren-Eiland og Spitsbergen, i Aarene 1827 og 1828
af B.M. Keilhau. - Christiania : Johan Krohn, 1831

Optegnelser fra Finmarken
samlede i Aarene 1826-1834 og senere udgivne som et Bidrag til Finmarkens Statistik
af Fredrik Rode. - Skien : Feilberg, 1842.

Dagbog over mine Missionsreiser i Finmarken
af Nils Vibe Stockfleth. - Christiania : Chr. Tønsberg, 1860.

Om Finmarken
af Chr. A. Wulfsberg. - Christiania : Cappelen, 1867.

En sommer i Finmarken, Russisk Lapland og Nordkarelen
skildringer af Land og Folk
af J.A. Friis. - Christiania : Cammermeyer, 1871

Under Nordlysets Straaler
Sophus Tromholt. - Kjøbenhavn : Gyldendal, 1885

Kontakt: Ole David Østli (e-post)